Veelgestelde vragen

Inschrijven

Hoe kan ik reserveren?

Schrijft u voor de eerste keer in, dan is het belangrijk dat u alle stappen goed en aandachtig overloopt. Indien u al eens heeft ingeschreven, dan kan u aan de hand van uw gebruikersnaam en paswoord makkelijk inloggen. U kan te allen tijde aanpassingen aanbrengen op uw persoonlijke Tsjaka Club-pagina.

Na de inschrijving ontvangt u van ons een reservatiebevestiging via het door u opgegeven e-mailadres. Is het kamp reeds volzet, dan komt u op de wachtlijst. Hou er dan rekening mee dat u nog niet kan overschrijven. Indien er een plaats vrijkomt, wordt u daar per e-mail van op de hoogte gebracht en kan u overgaan tot de betaling.

U krijgt, na ontvangst van de reservatiebevestiging, 10 dagen de tijd om het kamp te betalen. Zo niet zal de inschrijving als geannuleerd worden beschouwd. Na ontvangst van de betaling krijgt u - wederom per e-mail - een betalingsbevestiging.

Hoera, uw kind is nu ingeschreven! Een maand voor aanvang van het kamp zal u op uw persoonlijke Tsjaka Club-pagina op de website alle nodige informatie terugvinden.

Na het kamp kan u op diezelfde pagina ook het het attest van deelname en de mutualiteitsfiche downloaden. 

Bij vragen kan u ons steeds bereiken tijdens de kantooruren op 055 38 57 67 of een mail sturen naar inschrijven@tsjaka.be.

Kortingen

Gezinskorting

Vanaf de tweede inschrijving voor hetzelfde gezin, tijdens hetzelfde kalenderjaar, kan u genieten van maar liefst 8 euro korting voor internaatkampen en 5 euro korting voor externaatkampen. Deze korting wordt automatisch in mindering gebracht. De vermindering is enkel geldig voor een kamp bij Tsjaka kampen. Let wel: onze gezinskorting is niet cumuleerbaar met de bedrijfskorting. Het hoogste kortingsbedrag is van toepassing.

Bedrijfskorting

Uw personeelsleden zullen het op prijs stellen om eens volledig tot rust te komen. Hiervoor bieden wij op maat gemaakte bedrijfskorting aan. Bij internaatkampen krijgt u 7 euro extra korting voor het eerste kind, 10 euro voor het tweede kind en 20 euro voor het derde. Voor externaatkampen geldt steeds 5 euro korting vanaf de eerste reservatie.

Dit voordeel is volledig kosteloos, zowel voor u als voor het bedrijf. De code is eenvoudig aan te vragen door de personeelsdienst en heeft als enige voorwaarde een tewerkstelling van minimum 30 werknemers binnen het bedrijf. Let wel: onze gezinskorting is niet cumuleerbaar met de bedrijfskorting. Het hoogste kortingsbedrag is van toepassing.

De algemene voorwaarden hieromtrent kan u steeds bekomen op het Tsjaka-kantoor. Nadien krijgt het bedrijf een code toegestuurd en vult het personeelslid deze in bij het inschrijven.

Accommodatie

Beschikbare accommodaties

Er zijn 6 soorten logeerformules:

- Éénpersoonskamer: De kinderen overnachten in een éénpersoonskamer.
- Meerpersoonskamer: De kinderen overnachten in een gezamenlijke kamer. Het aantal kinderen per kamer is afhankelijk van de locatie.
- Glamping tent: Enkel voor de kampen die doorgaan op Hoeve Cavallo.
- Luxetent: Enkel voor de kampen die doorgaan op De ijsmolenhoeve.
                          De kinderen overnachten in een gezamenlijke safaritent die uitgerust is met comfortabele bedden en sanitair.
- Tent: Enkel voor het kamp 'N-O-Z-W'. Een slaapmatje is zelf te voorzien.
- Pipowagen: Enkel voor de circuskampen. De kinderen overnachten in een gezamenlijke pipowagen.

Nota: voor alle tentenkampen geldt dat wij de nodige maatregelen treffen bij extreme weersomstandigheden.

Verzekeringen en annuleren van een kamp

Verzekeringen

Alle kinderen/ jongeren die bij Tsjaka op kamp komen zijn steeds verzekerd tegen ongevallen, hiervoor zijn verzekeringsdocumenten aanwezig op de locatie zelf. 
Alle informatie over de ongevallen- en ziekteverzekering kan verkregen worden op het kantoor van Tsjaka kampen.

Annulering

Als ouder kan u uiteraard steeds een gereserveerd kamp annuleren.

Indien u nog niet betaald heeft, kan u dit kostenloos laten doorvoeren. Graag vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Indien u reeds betaald heeft, geldt het volgende:

Bij annulering, zonder annuleringsverzekering, door de deelnemer voor aanvang van de vakantie van Tsjaka kampen heeft de betrokken deelnemer recht op een waardebon van Tsjaka kampen, ter waarde van de deelnameprijs van de activiteit waarvoor werd ingeschreven, geldig gedurende een jaar vanaf de annulering van de deelname en voor elke andere activiteit die door Tsjaka kampen wordt aangeboden.

In geen geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnameprijs.

Bij annulering, met annuleringsverzekering, door de deelnemer voor aanvang van de vakantie van Tsjaka kampen heeft de betrokken deelnemer recht op:
- Annulering tot 60 dagen voor vertrek:
  volledige terugbetaling van de deelnameprijs.
- Annulering tussen 59 dagen en 30 dagen voor vertrek:
  terugbetaling van 75% van de deelnameprijs en waardebon* van 25% van de deelnameprijs.
- Annulering tussen 29 dagen en 15 dagen voor vertrek:
  terugbetaling van 25% van de deelnameprijs en waardebon* van 75% van de deelnameprijs.
- Annulering minder dan 15 dagen voor vertrek:
  waardebon* van 100% van de deelnameprijs.

* Geldig gedurende een jaar vanaf de annulering van de deelname en voor elke andere activiteit die door Tsjaka kampen wordt aangeboden. 

Tsjaka kampen heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling (dit ten laatste 10 dagen voor aanvang van het kamp) wanneer een kamp niet kan doorgaan bij gebrek aan voldoende aantal deelnemers of als er zich ernstige elementen voordoen die een normaal verloop van het kamp in gedrang kunnen brengen. In dit geval zijn er twee mogelijke oplossingen: ofwel bezorgen we u een waardebon ter waarde van het betaalde bedrag ofwel kiest u voor een ander (beschikbaar) Tsjaka-kamp.

Opgelet: een waardebon wordt nooit terugbetaald, dus ook niet wanneer er een annuleringsverzekering is afgesloten.

Suggesties en opmerkingen

Heeft u nieuwe of betere ideeën voor het inrichten van onze kampen? Laat het ons dan zeker weten!

Ondanks de inspanningen die wij leveren om de meest geslaagde sport- en themakampen aan te bieden, is het steeds mogelijk dat u meent een gegronde opmerking te hebben. U mag deze dan mailen naar qualitycontrol@tsjaka.be (met de nodige bewijsstukken als bijlage) en dit ten laatste 7 dagen na het einde van het betreffende kamp.

Kampbeschrijving en attesten

Kampbeschrijving en attesten

Uw kampbeschrijving kan u 1 maand voor aanvang van het kamp raadplegen op uw persoonlijke pagina, hierin vindt u alle kampdetails terug (adres, packinglist, medische fiche ...).

U kan uw mutualiteitsfiche en het attest van deelname twee dagen na kampeinde downloaden op uw persoonlijke Tsjaka Club-pagina.

Hieronder de stappen die u dient te volgen voor het raadplegen van uw documenten.

- Surf naar www.tsjaka.be en klik door naar Tsjaka kampen.
- Klik op de Tsjaka Club-knop rechtsbovenaan.
- Geef het e-mailadres in waarmee u de reservatie/ouderaccount heeft aangemaakt.
- Geef het wachtwoord op dat geregistreerd werd bij het aanmaken van uw eerste reservatie (optie tot heropvragen).
- Klik door naar 'Documenten', daar zal u onderstaande documenten terugvinden:
—> 1 maand voor aanvang van het kamp: kampbeschrijving (kampdetails, benodigdheden, medische fiche ...)
—> na kampeinde: mutualiteitsfiche (mutualiteit) en aanwezigheidsattest (werkgever, bewijs voor eventuele terugbetaling)

Vanaf 2023 dienen wij fiscale attesten rechtstreeks naar de FOD Financiën te verzenden. Opdat alles vlot zou verlopen, vragen wij bij iedere nieuwe reservatie dan ook om uw rijksregisternummer en dat van uw kind(eren) op te geven.

Reislicenties

Onze reislicenties

Tsjaka kampen/ BSVO werkt onder vergunning A 6117 en is conform de wet verzekerd tegen financieel onvermogen bij de Europese Reisverzekering. Een wettelijke borgsom van 25000 euro dekt onze beroepsverbintenis.

Betaling

Factuur te groot om binnen de tien dagen te betalen?

Geen nood, wij bieden u een aangepaste oplossing. U kan de betaling spreiden op eigen tempo, het enige wat we vragen is om binnen de tien dagen een voorschot van minimum 10% te storten en het saldo één maand voor kampstart volledig volstort te hebben.

Praktisch

Kampinhoud: 50% thema - 50% sport en spel

Onze kampen bestaan 50% uit thema-activiteiten en 50% uit sport en spel.

Lunchpakketjes

Bij externaatkampen dient u zelf een lunchpakketje te voorzien. Deze kunnen genuttigd worden onder begeleiding van onze monitoren.
Wanneer u een extern regime (zonder overnachting) boekt op een interne locatie, krijgt u echter wel de mogelijkheid tot het boeken van een warme maaltijd (45 euro/week).
Tijdens de internaatkampen zorgen wij voor alle maaltijden, evenals water, fruitsap en tussendoortjes (inbegrepen in kostprijs).
Indien frisdrank of chipjes gewenst zijn, kunnen deze aangekocht worden aan 2 euro/stuk (dit in de vorm van jetons).

Vervoer

Busvervoer naar het kamp uit verschillende gemeenten wordt niet door ons georganiseerd, u dient de kinderen zelf naar het kamp te brengen en af te halen.

Leeftijd

Kinderen mogen deelnemen aan de kampen van zodra ze de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben of wanneer ze in hetzelfde jaar 3 jaar oud zullen worden. Overdag zindelijk zijn is daarbij wel een absolute voorwaarde. 

Algemene informatie

Kampinformatie

Neem de kampinformatie grondig door. De laatste bladzijde is de medische fiche. Vul deze in en geef ze - samen met een kopie van de identiteitskaart of Isi+ kaart - af aan de monitoren bij de start van het kamp.

Opvang

- Voor en na het kamp is er opvang voorzien (de uren variëren naargelang de kamplocatie), deze is inbegrepen in de prijs. Uitzondering: op vrijdagnamiddag wordt er geen opvang voorzien, al onze kampjes eindigen om 16u.
- Ook tijdens de lunchpauzes is er toezicht door onze monitoren.

Eten en drinken

- Wenst u aangepaste maaltijden (halal, vegetarisch, omwille van een intolerantie/allergie ...) voor uw kind(eren), noteer dit dan tijdens de inschrijving in het vak 'Maaltijden'.
- Verzorgt u zelf het lunchpakket van uw kind(eren), voorzie dan ook een tien- en vieruurtje (fruit en koek).
- Drinkwater is steeds gratis. Extra drankjes en versnaperingen kosten €2/stuk.
- Om ecologische redenen, vragen wij u om een drinkfles te voorzien. 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Art. 1
Door de inschrijving van de deelnemer d.m.v. het inschrijvingssysteem via het internet verklaart de deelnemer zich akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

Art. 2
De kandidaat-deelnemer die wenst deel te nemen aan een door Tsjaka kampen geplande activiteit dient zich hiervoor voorafgaandelijk in te schrijven uiterlijk tot aan de door Tsjaka kampen vooropgestelde inschrijvingsdatum. Inschrijvingen die na deze datum worden verricht kunnen worden geweigerd door Tsjaka kampen.

Art. 3
De deelnameprijs voor de activiteit waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven dient uiterlijk 10 dagen na de (bevestiging van de) inschrijving integraal te worden betaald op rekening van Tsjaka kampen, bij gebreke waaraan de inschrijving als niet bestaande wordt beschouwd en/of kan worden geweigerd door Tsjaka kampen.

Art. 4 
Ingeval de inschrijving van een deelnemer als niet bestaande wordt beschouwd of wordt geweigerd door Tsjaka kampen – ongeacht de reden – is Tsjaka kampen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een (minderjarige) deelnemer die niettemin opdaagt op de activiteit. Tsjaka kampen is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor minderjarige deelnemers die worden afgezet om deel te nemen aan een activiteit waarvoor hun inschrijving als niet bestaande wordt beschouwd of werd geweigerd door Tsjaka kampen. De niet-ingeschreven deelnemer is in dat geval overigens ook niet gedekt door de verzekering van Tsjaka kampen. Tsjaka kampen kan hiervoor ook niet worden aangesproken.

Art. 5
De ingeschreven deelnemers verlenen uitdrukkelijke toelating aan Tsjaka kampen om individuele foto’s dan wel groepsfoto’s te nemen tijdens of naar aanleiding van de activiteiten en om deze foto’s te publiceren (online op de website van de organisatie, sociale media, persberichten, …). Tsjaka kampen waakt erover dat de foto’s niet beledigend zijn en niet strijdig zijn met de openbare orde.

Art. 6
Ingeval Tsjaka kampen tijdens of naar aanleiding van een activiteit een (minderjarige) deelnemer berispt op ongepast gedrag of pesterijen kunnen de ouders dan wel de wettelijke vertegenwoordigers door Tsjaka kampen worden uitgenodigd om hun kinderen op te halen en hun deelname aan de activiteit stopzetten. Bij weigering kan Tsjaka kampen de politie contacteren met het oog op verwijdering van de activiteit.

In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de deelnameprijs.

Art. 7 
Tsjaka kampen heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling (dit ten laatste 10 dagen voor aanvang van het kamp) wanneer een kamp niet kan doorgaan bij gebrek aan voldoende aantal deelnemers of als er zich ernstige elementen voordoen die een normaal verloop van het kamp in gedrang kunnen brengen. In dit geval zijn er twee mogelijke oplossingen: ofwel bezorgen we u een waardebon ter waarde van het betaalde bedrag ofwel kiest u voor een ander (beschikbaar) Tsjaka-kamp.

Art. 8 
Bij annulering, zonder annuleringsverzekering, door de deelnemer voor aanvang van de vakantie van Tsjaka kampen heeft de betrokken deelnemer recht op een waardebon van Tsjaka kampen, ter waarde van de deelnameprijs van de activiteit waarvoor werd ingeschreven, geldig gedurende een jaar vanaf de annulering van de deelname en voor elke andere activiteit die door Tsjaka kampen wordt aangeboden.

In geen geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnameprijs.

Bij annulering, met annuleringsverzekering, door de deelnemer voor aanvang van de vakantie van Tsjaka kampen heeft de betrokken deelnemer recht op:
- Annulering tot 60 dagen voor vertrek: volledige terugbetaling van de deelnameprijs.
- Annulering tussen 59 dagen en 30 dagen voor vertrek: terugbetaling van 75% van de deelnameprijs en waardebon* van 25% van de deelnameprijs.
- Annulering tussen 29 dagen en 15 dagen voor vertrek: terugbetaling van 25% van de deelnameprijs en waardebon* van 75% van de deelnameprijs.
- Annulering minder dan 15 dagen voor vertrek: waardebon* van 100% van de deelnameprijs.

* Geldig gedurende een jaar vanaf de annulering van de deelname en voor elke andere activiteit die door Tsjaka kampen wordt aangeboden.​

Opgelet: een waardebon wordt nooit terugbetaald, dus ook niet wanneer er een annuleringsverzekering is afgesloten.

Art. 9 
Tsjaka kampen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan derden of voor schade aan of verlies van goederen van derden of de eigen goederen van de deelnemer, ongeacht de aard en de oorzaak van de schade of het verlies.

Art. 10
De deelnemer verbindt er zich toe om de kampregels, waarvan hij of zij kennis nam naar aanleiding van de inschrijving of meegedeeld tijdens de activiteit te respecteren gedurende de ganse duur van de activiteit.
De deelnemer gedraagt zich als een goed huisvader en als een normaal omzichtig persoon zowel t.a.v. de andere deelnemers, de leden en het bestuur van Tsjaka kampen en de goederen en materiaal van de andere deelnemers, de leden en het bestuur van Tsjaka kampen en derden.

Art. 11
Tsjaka kampen is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid. Bij een schadegeval waar dekking wordt verleend, is Tsjaka kampen gerechtigd om de vrijstelling te verhalen op de aansprakelijke deelnemer.

API

Contactpersoon voor jongeren, kinderen en opvoedingsverantwoordelijken


Hieronder kan u de gegevens van de API verantwoordelijke voor Tsjaka kampen terugvinden:

Evi Vanden Eeckhoudt
evi@tsjaka.be
055/38 57 67